SABORG I BERGEN - KONTAKTNETT - MEDLEMMER 1935 - 45

INTERNASJONAL

KAMP MOT 

NAZISME

-Ernst Wollweber 1898-1967

NASJONAL

KAMP MOT

NAZISME

ENGELSK/NORSK

KAMP MOT

NAZISME

-SOE/Merlin-gruppen

AKTIV VÅPEN

KAMP MOT

NAZISTISK OKKUPASJON

"Osvald-gruppen"

"Pelle-gruppen"

"Saborg"

 

-les mer om Trygve Havnes her (nr 1. fra venstre)

NORSK MILITÆR

KAMP MOT

NAZISTISK 

OKKUPASJON 

-Milorg

POLITISK 

KAMP MOT

NAZISTISK

OKKUPASJON

MILITÆR OG POLITISK

BEREDSKAP MOT

NAZISTISK

OKKUPASJON

-Hjemmefrontens ledelse (HL)

C-byrået

-Svensk etterretning


Lenker som gir tekst på grå bakgrunn er hentet fra NorgesLexi, der hovedlenken www.norgeslexi.com anbefales.

Bøkene: "Hilsen til Guri" (August Rathke), "Partisaner i sør" (Gunnar Wiederstrøm), "Krigsprofitørene og rettsoppgjøret" (Dag Ellingsen), "Oslogjengen" (Jan Christensen), "Gestapo" (Berit Nøkleby), "Fiendebilde Wollweber" og "Nødvendig innsats" (Lars Borgersrud), har gitt nyttig bakgrunnsinformasjon og kan anbefales sammen Arnfinn Hagas bøker, bl.a. "Det regner i fjellet" og "I mulm og mørke".

Det var også nyttig stoff å finne i "Bergen bys historie - bind IV", Universitetsforlaget og Lund-kommisjonens innstilling.

En spesiell takk til Forsker Frode Færøy ved Norges Hjemmefrontmuseum som bidro med stoff fra sin hovedoppgave "Den kommunistiske motstandsbevegelsen i Bergensdistriktet 1940-45".

De som forvalter vår felleshukommelse i Arkivverket kan ha mye å bidra med, sammen med Arbeiderbevegelsens arkiv.