OM SABORG, MILORG, FURUBOTTEN OG JAKOB HJELLE - OS.

På bilde til høyre ser vi Gro Hjelle, datter til Jakob Hjelle.

Plaketten nedenfor er satt opp i Samnanger kommune.

Den finnes ved skolehuset i Rolvsvåg nær grensen til Os.

Jakob Hjelle var en dyktig treskjærer. På bilde til venstre ser vi motstandsfolk i dekning. Under krigen var nok dette et vanlig motiv.
Plaketten til høyre er støpt fra et tresnitt av Jakob Hjelle. Motivet er her også fra hytten i Botnane under krigen.

Hjelp fra lokalbefolkningen reddet livet til mange på flukt.Bak den enkelte i aktiv motstand måtte det stå flere hjelpere.

Fortellinger om kunstneren og motstandsmannen Jakob Hjelle kan bl.a. finnes ved gjennomgang av bøker av forfatteren Arnfinn Haga og i Roar Sannems "Milorgrapport for Vestlandet".

I heftet fra Os Bygdekunstlag som vi ser klipp av til venstre, finnes det også en lengre omtale av Jakob Hjelle.


Hjelle ble viktig i det skjulte motstandsarbeidet. Det ble samarbeidet om å skaffe dekningsplasser.

Det ble også drevet opplæring i sabotasje i 1943/44.

I samtale med Frode Færøy, Hjemme- frontmuseet, nevnes en gruppe fra Saborg i Bergen spesielt. (bl.a. Havnes, Olsen, Valentinsen og Iversen)

Jakob Hjelle opplyser her at "Ladningen de brukte til sprengningsforsøket var en kasse med 10 kilo dynamitt som var laget i stand nede på fabrikken i Lønningdal"

Områdene mellom Os og Samnanger ble et nødvendig "fristed" for aktive motstandsfolk takket være støtte fra lokalbefolkningen.

Deler av kontakten mellom Milorg og Saborg gikk også via Os når forholdene gjorde at man måtte ligge lavt i Bergen.

Kontakten med Helen Mowinkel-Nilsen og Louis Pettersen, som var agenter for SOE -England, hadde også nytte av organiseringen i traktene omkring Os.

Motstandsarbeidet hadde imidlertid også en høy pris for de som engasjerte seg i arbeidet og deres familier.

Fra sin mor kunne Gro Hjelle fortelle at det kunne bli knapt for hjelperne i bygda når det var mange "besøkende" i fjellet.

Til høyre ser vi peker mot huset til Anna og Nils Rolvsvåg. Veien til dekning i hyttene i Botnane gikk ofte via dette huset.

Jakob Hjelle var en mann som i liten grad tok hensyn til det kommersielle eller offentlig ære, hverken som kunstner eller motstandsmann.

Gro Hjelle forteller også at det gikk mangfoldige år før hun fikk innblikk i omfanget av farens arbeid.

Det virket som om arbeidsstilen som ble utviklet under krigen var vanskelig å legge bak seg.

(abergen takker for oppdatert informasjon fra Bjarne Øvredal og Mats Hjelle i 2011)