LÅNEKASSEN I SOLHEIMSVIKEN - BERGEN

Vi har vært så heldig at en av NTL- medlemmene i Lånekassen, Bjørg E, har fremskaffet opplysninger om virksomheten i denne delen av bydelen og fagforeningen til nettavisen.

Nedenfor følger glimt fra fag- foreningsseminaret i 2004 og utviklingen av Lånekassens tilbud.


LÅNEKASSENS TJENESTEMANNSLAG (LTL) ER FAGFORENINGEN- NTL FORENING 029

LTL er den foreningen i Lånekassen som har flest medlemmer. Det er også foreningen som organiserer folk fra alle nivåer i bedriften.

I oktober hvert år holder LTL seminar for medlemmene. Her blir det tatt opp aktuelle samfunns- spørsmål og saker som spesielt berører Lånekassen.

Her er Anne Grøndahl, leder av LTL, sammen med Asbjørn Wahl fra Aksjon for velferdsstaten.

Han innledet om privatisering og konkurranseutsetting.

I innledningen tok han også opp de store statsbankenes betydning for utviklingen av velferdsstaten.

Trond Risa er lokal tillitsvalgt for kontoret i Bergen, og er også nestleder i landsforeningen LTL.

Han var godt fornøyd med seminaret, som tok opp mange aktuelle spørsmål for arbeider- bevegelsen. Se kopi av program her


OMSTILLING OG NYE RUTINER FOR LÅNEKASSEN

Personlige svar på www.lanekassen.no

I perioder av året er pågangen så stor på telefonen at det er lang ventetid og vanskelig å komme gjennom.

Forhistorie fra "Odin"

Nå begynner Lånekassen å sende ut SMS til studenter om behandlingstid, svar på søknad, manglende opp- lysninger og at pengene er overført til konto. Klipp fra nettet høsten 2004:

På "Dine sider" kan brukerne også få vite om søknaden er behandlet, hvor mye hun har fått i stipend og lån, hvor lenge man må vente pa svar om om- gjøring av lån til stipend m.v.

Få oppdaterte opplysninger og les mer på: http://www.lanekassen.no


MEN LÅNEKASSEN ER IKKE BARE TEKNOLOGI, FOLK TREFFES OGSÅ PÅ INFO-MESSER.

Her er Henry Berg på messen for Sunnhordland, som holdes på Stord hvert år. Lånekassen deltar også på flere messer i Bergensområdet og har kontor i Årstad Bydel i Bøhmergaten 44.