MIDLERTIDIG SIDE OM KLAGE PÅ LEVEKÅR

ÅRSTAD/LØVSTAKKEN - BERGEN - NOVEMBER 2005

Gjennom mange år har det vært bekymring for levekårsutviklingen i deler av Årstad bydel.

Til høyre ser vi at levekår har bedret seg i Bergen som helhet og på beste vestkant i andre bydeler.

I Årstad mangler opplysninger for utvikling i siste 5 årsperiode, men vi har grunnlag for å tro at levekårene har forverret seg, spesielt på Løvstakksiden.

Årstad Arbeidersamfunn vil ta opp denne saken sammen med lokale fagforeninger som mener det er viktig å kjempe for et annet og bedre samfunn.

Hva svarer SSB når vi ber om en bedre statistikk:

"Statistisk sentralbyrå (SSB) sender med dette et prisanslag for å lage en ny levekårsstatistikk for gamle Løvstakken bydel for årene 2000-2005. Siden Løvstakken ikke har vært egen bydel i Bergen siden 1. januar 2000, finnes ikke den ønskede levekårs-statistikken for dette området i Bergen. Denne må derfor spesiallages. Dette vil koste anslagsvis kr. 15 000,- + moms.

Data for attføringspenger (som er en del av levekårs-indeksen) finnes ikke i SSB for årene 2000-2002. Disse dataene må i tilfelle hentes inn på nytt fra Aetat, noe som SSB sannsynligvis må betale for. Dette vil i tilfelle komme i tillegg til nevnte ovennevnte beløp. "

Statistisk sentralbyrå (SSB) krever betaling for fattigdoms-statistikk og dårlig datagrunnlag. Bergen kommune mener at det ikke er penger til byutvikling i prioriterte områder på Løvstakken.

Dette er tilsammen grov og uanstendig undergravning av kamp mot fattigdom og bedring av levekår.

Vi klager saken inn for Europarådet på bakgrunn av brudd på Norske traktatforpliktelser som du finner på lenkene nedenfor:

Klikk her for å lese hele klageutkastet i *.pdf-fil.(v. 8)

Her finner du traktat 1 Her finner du traktatdel 2


Her er lenke til Europarådet.

abergen-redaksjonen jobber videre med oversettelse og sending av klage via internasjonale kontakter til Europarådet. Hilsen: webred@abergen.no