-bakgr.info for studie-filmprosjekt -høsten 2015

Gjennom 10 år etter 10 år har overvann, knuste kloakkrør og gamle bekkeløp fått vaske ut den gamle fyllingen på Slettebakken ned mot Tveitevannet.

Fra slutten av 90-tallet fikk man en brukbar dokumentasjon på sedimenteringen av dette mot bunnen av vannet.

Kronstad studiegruppe vil kronologisk gjennomgå område-dokumentasjon, bl.a fra media.

Gamle Ibsen har livlig fortalt om helsefarlig vann i et kjent verk.

Man blir ikke nødvendigvis populær av å påpeke helsefare som følge av vanntil- standen i et område.

Tirsdag 23.juni hadde Folkeaksjonen for Slettebakken invitert til møte på Trane- banen.

Her fikk gamle og nye byrådskandidater markerte bekymringsmeldinger både for banenes fremtid og vannkvalitet.

Tiden er nå overmoden for handling.

Se videoklipp fra møtet her

Det er også andre strukturer i området som gjennom årene kan ha gitt bidrag til sedimentene i Tveitevannet.

Pipen på bilde, med dekkadresse Mannsverk 50, rommer et stort underjordisk areal. Da oljefyren gikk varm kunne det vel finnes en smule dioksin, avhengig av hva man fyrte med.

Hvis man hadde lager av vann kunne det vel finnes PCB i nedbrytbar maling og betong.

Områdebilder fra 50-tallet indikerer eldre militære strukturer og store nye innslagsområder.

Nyere kart viser deler av den underjordiske strukturen for Mannsverk 50.

Her kan det ha sivet ut PCB til områdene nedenfor.

Deler av Tveitevannet har gjennom 10-årene fått penere parkmessig utforming av overvanntilførsel fra fyllingen med kloakk og miljøgifter.

Drikkevannsledningen gjennom fyllingen vises på kartutsnittet nedenfor.

Giftige bunnsedimenter i oksygenfritt vann kan ha en mannsalders halveringstid.

Disse sakene løses ikke ved redeponering av gammel fyllmasse.