FRA TIGERSTADEN

 abergen åpnet siden i 2006 for

å prøve ut gamle borgerlige

rettigheter under de nye

rød-grønne kameraters ledelse 

av statsapparatet i hovedstaden.


SVART DAG I OSLO

Som passasjer på trikken til Stortorget onsdag 7/11 før kl 12, gikk webredaktøren av til en skrekkscene. Det minnet om film fra Tyskland før krigen, der halvmilitært uniformerte brukte rå makt.

Et selskap som vil forbindes med sikkerhet hadde lagt en mann i bakken på trikkestoppet.

Hvorfor han lå på bakken vet man ikke, mulig hadde han sneket på trikken, vært stor i munnen med en vekter, eller stjålet et brød, eller så var han rusmisbruker, slik at han kunne behandles etter ønske fra uniformerte.

Det var i alle fall 5- 6 svartkledde som presset ham mot asfalten med ansiktet ned. Dette ble blodig.

Hver gang han skrek, eller sa noe, trakket en ham på foten, den andre dro de bakbundne hendene oppover, slik at ansiktet gikk i bakken.

Mobiltelefonen kom opp av lommen på seriebilder da jeg kom ned fra trikken.

Det likte vaktkommandøren dårlig og han kom bort uten å oppgi hvem han var, og spurte om mobilen min inneholdt videoklipp, slik at politiet kunne beslaglegge den.

Da han ikke synes å ha politimyndighet svarte jeg at jeg ikke forsto hvorfor han mente å ha rett til å spørre om dette.

En stund etter kom politiet og tok mannen til en bil med sittebenker og åpen bakdør.

Da jeg passerte med trillekoffert i bedagelig tempo, satt den pågrepne blodig og fortumlet og gjentok noe som hørtes ut som de fortsatte å slå ham etter han lå på bakken.

Når noen bruker overdreven makt og det minner om vold i det offentlige rom, bør man kunne forklare hva som har skjedd, herunder hvem som betalte for maktbruken.

Jeg håper at Oslo Politidistrikt ikke hadde så mange lignende utrykninger til Stortorget på dette klokkeslettet, slik at offentligheten kan få grunnlag for å vurdere om vi var vitne til brudd på menneskerettighetene.

Med hilsen fra en reisende bergenser, er saken sendt pr. e-post til Politiet i Oslo med anmodning om vurdering og tilbakemelding på begivenheten.

P.S. Både Informasjonsavdeling og Fagavdeling i Oslo-politiet har bekreftet pr telefon at saken er mottatt. Vi håper på skriftlig tilbakemelding i januar 2008. D.S.


-ser forvaltningen mer av behovet for offentlighet ?

-har vi fått en mer lydhør forvaltnig ?

-vil byråkratiet i tigerstaden svare på henvendelser fra abergen ?


FØRST UTE ER STATSKONSULT MED SITT TILBUD PÅ JUSTIS OG POLITI-DEPARTEMENTET SINE SIDER VIA ODIN.

Fra: abergen nettredaktøren <webred@abergen.no>

20/1 2006

Til: <statskonsult.no>

Prosjekt "Elektronisk postjournal"

Vi ser at elektronisk postjournal er et pilotprosjekt som har til formål å gjøre statsforvaltningen åpnere og lettere tilgjengelig. 

Vi vil gjerne få tilgang og søker Statskonsult om brukernavn og passord. Vi skal utvikle en nettside som finnes på: http://www.abergen.no/felles

Vennlig hilsen: Einar Fredriksen     9007 8261

Hva svarte Statskonsult 23/1-06? (mandag)

Takk for din søknad om tilgang til EPJ-tjenesten. Pilottjenesten utvides nå ikke med flere brukere.

Dette fordi at tjenesten i dag er en pilottjeneste fra 1993 som retter seg mot en begrenset brukergruppe, nemlig redaksjoner og media. Departementet arbeider nå med å etablere et utviklingprosjekt for en ny allmenn tilgjengelig tjeneste for offentlige postjournaler, og vi ser det ikke som hensiktsmessig å bruke ressurser på å utvide med noen få nye brukere eller informasjonsleverandører på pilotprosjektet når vi likevel om relativt kort tid skal starte opp prosjekt med å etablere en ny alment tilgjengelig EPJ-tjeneste.

Det vil fremstå som en uheldig forskjellsbehandling dersom pilottjenesten utvides bare for noen få og ikke for alle som ønsker det. Departementet ønsker derfor å prioritere ressurser til en permanent løsning som gir allmenn tilgang til EPJ.

En allment tilgjengelig EPJ-tjeneste krever utvikling av nytt system. Dette vil ventelig være ferdig og tilgjengelig primo januar 2007. I mellomtiden består utfordringen i å holde dagens pilottjeneste på samme nivå som nå.

Vennlig hilsen

abergen vil bemerke: Raskt svar på e-posthenvendelsen. Hyggelige folk som ringte og opplyste at endelig svar kunne ventes på mandag. Når svaret var klart fikk vi melding om det også. 20 i karakter på stil, men 0 i innholdsopplysninger fra Justisdepartementets elektroniske postjournal. Hilsen webred