Fascisme-debatt 2013


Egil Tonning i Kronstad-gruppen var en av innlederne på konferansen "Fascist Ideologues Past and Present" ved "The Centre for Fascist, Anti-Fascist and Post-Fascist Studies" at Teeside University.

Her er lenke informasjon om senteret.

Konferansen er dekket på lenken som finnes her

Kort lydklipp fra Tonnings innledning finnes her

Konferansedeltakerne bodde i Darlington- området.

På bilde til høyre ser vi bl.a. Egil Tonning og andre deltakere ved Teeside University.

Konferansen samlet deltakere bl.a. fra England, Norge og naboland.

Matthew Feldman hadde gjort et omfattende forberedende arbeid.

Konferansesenteret ble etablert tidlig i 2013 og har til nå i år lagt flere planer som videre grunnlag for kampen mot høyre-ekstrem ideologi.

Det er planlagt tiltak innen forebyggende arbeid og media følger virksomheten.

Egil Tonning har etter konferansen i juli vært opptatt av at flest mulig blir kjent med utviklingen av den faglige og politiske antifacistiske motstanden i Europa.

Han vil derfor presentere 3 bøker som som kan danne et nyttig grunnlag for facismedebatt.

Lenke til bokmagasin og media kommer her.


FACISMENS HISTORISKE RØTTER I BERGEN

I 1933 kom Bergen Høyre i nasjonalt fokus gjennom sitt valgsamarbeid med Quisling og hans lokale avdeling av Nasjonal Samling.

"Bergens Tidende" dekket forberedelsene til Stortingsvalget og trykket personlig intervju med den kjente partibyggeren.

Høyresiden i Bergen søkte fellesskap i listesamarbeid.

Gode borgere sto frem i "Bergens Tidende" med støtte til NS og samarbeidet med Høyre i 1933.

Allerede i 1932 hadde mange latt seg inspirere av "Der Fuhrer" Adolf H. i Tyskland.

Her følger et klipp av en tekstet tale.

Under banneret Facismedebatt har vi fortsatt noe plass til debatt om oppslagene, gjerne også fra landets Statsminister.

Nasjonal Samlings listetopp gjorde et uforglemmelig inntrykk i billedbladet "Revyen"

Tidens tabloide lokalpresse hadde en utførlig presentasjon av den lokale føreren.

I dette året talte den Tyske føreren bl.a. i Dortmund.

Det var ikke akkurat noe blomstrende flerpartisystem han varslet.

Se tekstet videoklipp her

Listesamarbeidet ble prøvet i valg og kan leses i de arkiverte listene fra telling i valgstyret.

Kritikken mot arbeider- bevegelsen ble imidlertid videreført i Høyres valgkamp- film fra 1936 og den NS- inspirerte filmen fra 1943.

Bergensere har stilt spørsmål om hvordan Erna Solberg som ideologisk fyrtårn for høyre-siden og statsaktør vil beskrive partiet "Nasjonal Samling" som Høyre hadde listesamarbeid med i Bergen før krigen ?

Var dette samarbeid med et "Nazi-parti", som var støttet av frisinnede venstrefolk, eller blir denne betegnelsen for upassende for Høyre ?

Det synes fortsatt vanskelig å få svar på dette i 2013


Det går et spøkelse over Europa.

Egil Tonning i Kronstadgruppen har debattinnlegg:

-et spørsmål til ledende kamerater i arbeiderbevegelsen:

Hvor ble det av debatten om mer demokrati, åpenhet, toleranse og kjærlighet etter 22. juli drapene ?


Sist det gikk et spøkelse gjennom Europa, fokuserte Arbeiderpartiet på kamp mot militarisering.

Dagens krise er fundamentert på en stadig voksende arbeidsledighet med fattigdom i Europa.

I land uten sosiale sikkerhetsnett for hele befolkningen, er denne utviklingen dramatisk og har ringvirkninger for andre land i bl.a. via EU/EØS- strukturen.

Hva er de politiske erfaringer fra den forrige store økonomiske krisen i Europa ?

Hva har historien lært oss ?

Det er ikke første gangen folk har vandret med tiggerkoppen i Norge.

Dyrevernl. av 1951 fastsatte forbud mot at «omreisende» kunne holde hest.

Var ikke hesteforbud i Norge for reisende tilstrekkelig ?

Da Romania ble EU-medlem vedtok de et forbud mot hester i byene.

Nå har en del kretser kommet med krav om tiltak som minner om gamle fantefut oppgaver via politi og vaktvesen.

Deler av byborgerskapet går inn i brune strømninger tilbake fra en nasjonal samling om tiltak etter "midlertidig forordning av 6. oktober 1941 om anvendelse av sikringsforføyninger overfor personer som mistenkes for visse overtredelser"

I Europa har registrering vært et første skritt mot landsforvisning og internering, selv i kulturnasjoner med sans for gass og Hamsund.