-UKEBLAD FOR FAGFORBUNDET:

KLUBBEN PÅ BREISTEIN

HABILITERINGSTJENESTEN

50-ÅRSDAGER

M.REIGSTAD 60

SOMMERFEST

NATURFENOMEN

FRA HOSPITALET

HISTORIE


FULL SAL PÅ FYLKESFORENINGENS JULEMØTE I DESEMBER

Det var flere fra gamle Breistein på Fylkesforeningens julemøte 4/12-2012.

Julemøtet ble startet med allsang som vist på videoklipp som finnes her

Arbeiderbevegelsens gamle sangtradisjoner har nytte av øvelse.

Tilstede var også Dag Audun med erfaring fra Vestlandsheimen.

Han er en medarbeider som kan tenkes spesielt savnet på område etter lange strømbrudd uten reservestrøm vinterstid.

På møtet ble det bydd på flere serveringer av tradisjonell julemat.

Det ble ikke bydd på tilbehør som kunne forhindre noen i å kjøre hjem.

Sausen på riskremmen var dog rød.


Her ser vi noen av medlemmene fra Buf-etat på julemøtet.

Kulturinnslag ble godt mottatt og her finnes videoklipp med fremføring av latin-amerikansk sangtradisjon.
Foreningens tillitsvalgte og alle de medvirkende hadde lagt ned mye arbeid i en god førjulsfeiring i 2012.


GOGGEN TAKKER AV PÅ BREISTEIN

Gjennom flere år har Fylkeskommunen solgt ut bygningsmasse og trappet ned drifts- organisasjonen på det gamle Vestlandsheim- området.

Nye private og offentlige aktører på området har i økende grad brukt egen drifts- organisasjon til fellesoppgaver som før var dekket gjennom en samvirkeavtale.

På bilde til høyre ser vi den siste kjernen i Teknisk avdeling på Breistein.

Georg Blindheim, som er nr 3 fra venstre på bildet, ble siste siste mann ut fra Teknisk avdeling våren 2011.

Fagforbundets klubb i Habiliteringstjenesten på Breistein markerte denne avslutningen på klubbmøte onsdag 25.mai.

Goggen ble feiret med egg, sild, røykemakrell og hjemmebakt bløtkake.


Gamle arbeidskamerater fikk et hjertelig gjennsyn med et aktivt medlem av Fagforbundet.

Det var også videohilsen fra medlemmer av andre Lo-forbund og Fagforbundet.

På klubbmøte fikk også Georg en enkel gave, video fra et godt møte som han hadde deltatt på, og mange gode ord fra gamle og nye kamerater på Breistein.


TRIVELIGE JULEMØTER I HORDALAND FYLKESFORENING

Grunnet stor oppslutning om tidligere møter måtte Fylkesforeningen i 2010 holde julemøte over to dager for at alle skulle få plass.

Den 7 og 8 desember ble det gjennomført møter med organisasjonssaker, et godt kulturprogram og julemat.

Til høyre ser vi bilde fra fra presentasjon av "Telefonen" -en humørfylt enakter - (kammeropera for baryton, sopran og piano)

Se videoklipp fra åpningen her
Forestillingen var en humoristisk fremstilling av telefonen som et kommunikasjonsmiddel som ikke økte samhandling.

Se videoklipp med mobilen her
FØRJOLSMØTE FOR MEDLEMMER AV KLUBBEN.

Mandag 17.desember 2007 var det jole-møte med sild på Breistein.

Møtetid har vært forsøkt tilpasset både vaktplaner og avtaler i en travel førjulstid.

Denne gangen var over halvparten av medlemmene på møte.

Klubben har vekselvis lunsj- og ettermiddagsmøter.

De månedene Fylkesforeningen har medlemsmøter er det vanligvis lunsjmøte.

På møtet ble bl.a. tema for neste semester diskutert.

Tariffoppgjør og AFP er aktuelle tema i 2008.


JULESAMLING I HABILITERINGSTJENESTEN 2007

Erfaringsmessig har oppslutningen om jule- tilstelninger vært en god indikator på inneklimaet på arbeidsplassen.

Julen 2007 var det god oppslutning om både forberedelser og sammenkomsten i desember.

Overdreven bruk av kamera og blitz har ikke vært like populært på jobbsammenkomster, spesielt ikke i de sene timer.

Fotografen har her nøyd seg med juletrelys som eneste belysning.

I et uhøytidelig innslag fra ledergruppen var det rollespill med manus som understreket underholdene detaljer i strukturen.

Arrangørene av sammenkomsten fikk forøvrig mange godord for forberedelse, mat og innsats.


MEDLEMMER FRA BREISTEIN PÅ "JULEBORD".

Vi ser her folk fra døgn- avdelingen - Breistein på førjulsmøte i Hordaland Fylkesforening 14.desember 2006.


FÅ TILBAKE OVER 60 I FULL STILLING

På Breistein er det fortsatt få medarbeider over 60 år i full stilling.

Målene for det inkluderende arbeidsliv og seniorpolitikk har fått en noe spesiell tilpassing av foretaket.

Det er heller ikke lett å finne turn- over statistikk eller prognose for turn-over i fremtiden.

I 2006 kunne vi gratulere Vivian Vetås med 60-årsdagen.

Har man klart å kvitte seg med alle medarbeidere som brydde seg om slike faktorer ?

Vi gratulerer Vibeke Rongved på 60 års-markeringen med roser.

Når folk går av med pensjon blir det markert med en enkel tilstelning.

Lønnsbudsjettet i 2005 blir vel tilført betydelige midler fra langtids sykemeldinger m.v.

Pensjonsløsninger sparer også lønnsmidler på kort sikt, hvem får bonus for dette ?


HVA VIL SKJE MED OMRÅDET PÅ BREISTEIN I ÅRENE FREMOVER ?

På Breistein har vi blitt vant med at hyggelige mennesker slutter og tar til på nye steder.

Men hva vil skje med området som inneholder så mange kultur og fritidstiltak ?

Gjennom "Bergens Tidende" ble vi forleden kjent med at det vurderessalg av eiendom på Breistein.

Området er delvis regulert til fri-luftsområde og har turstier m.v.

Friområdene er viktig for Haukåsvass- draget, som bl.a. fortsatt har noen få utryddingstruede ferskvannsmuslinger.

Andre smådyr i biotopen er også truet av økende trafikk på området, selv om de har tilpasset seg endinger i miljøet.

Er dette en av de siste drenrørs-froskene som ble overkjørt på området i høst ?

Sahydrensis ranidae forsvinner om dren-rørene klapper sammen av ny trafikk.TILLITSVALGTE I ANDRE DELER AV KLINIKKEN-2005

Virksomheten på Breistein er nå en del av

klinikk-struktur med tre enheter.

Til høyre ser vi May Helen Lande Hansen,

som er tillitsvalgt for Fagforbundet ved Rehab-

avdelingen på Haukeland.

Nordås har flest medlemmer

i Fagforbundet og til venstre

ser vi Else Marie Fretheim.

Hun er tillitsvalgt på Nordås

og representerer nå 

Fagforbundet på klinikknivå.

Fagforbundet var opprinnelig velsignet med bare

to tillitsvalgte på de tre avdelingene. På tillitsvalgt-

samling 5/9-05 tok derfor de nåværende tre

representantene opp behovet for utvidelse av antallet

tillitsvalgte forhold til antall steder som skulle dekkes.

Les stor utgave av notatet her.


ANDRE TILLITSVALGTE I HELSE-BERGEN - 2005.

Til venstre ser vi Mabel Wik som er foretaks-

tillitsvalgt i Helse-Bergen. Hun er også

styremedlem i Helse-Bergen og møter i

kontakt-utvalget for de ulike foreningene i

Fagforbundet.

Karin Gaassand som vi ser til høyre, er vara-

tillitsvalgt og stedfortreder for M.Wik.

Knut-Inge Olsen er nå tillitsvalgt innen

psykiatrien på deltid og har møtt i

kontaktutvalget.

Til høyre ser vi Anne-Lise Erstad, avgående

tillitsvalgt og leder av Kontaktutvalget,

sammen med Harald Eide, ytterst til høyre, fra

Os.


(Klikk her for å se bilde av den hemmelige komiteen bak tiltakene , når de synger

samholdssangen for 3.gang før maten.)

MEDARBEIDERE BLE FEIRET PÅ 50+ DAGER


DAG AUDUN - 53 ÅR - 25/11 - 2004

Her ser vi Dag Audun med kort fra gode kamerater ved Habiliterings- tjenesten.

Dagen ble markert med kake og kaffe i lunsjen ved teknisk avdeling på Breistein.

Dag Audun jobber mest med elektrosystemene på området, og vi ser ham her foran en av tavlene på Breistein.

Men arbeidsdagen består ikke bare av spenning.

Signaloverføring til svakstrøm- systemer skjer nå i økende grad via fiberkabel som bruker lyssignaler.

Mange har også vært glad for at han har fått plogen på veien en tidlig morgenstund før folk kjører inn i området.

Vi takker for god hjelp og innsats.

Gratulerer så mye med dagen.


-flagget til topps for 50-åringer i september 2004.

Vi ser til venstre en av tre medarbeidere som fikk en fin markering av 50-årsdagen på Habliteringstjenesten, Breistein.

Vårt medlem av Fagforbundet fikk en rød rose og medlemmer av andre organisasjoner fikk blomst i andre fargenyanser.

Forøvrig er gjennomsnittsalderen for forbundets medlemmer på Breistein nå omkring 50 år.

De tre som ble feiret jobber på alle tjenesteområder i Habliterings- tjenesten.

Fra venstre medarbeider på opplæringsavdelingen, ambulante tjenester og døgnavdelingen.

Her ser vi en del av de øvrige festdeltakerne, som også bidro med innsamling til gaver og god stemning under feiringen.

Vi gratulerer så mye med dagene.


HILSEN FRA BREISTEIN TIL M. REIGSTAD

Monrads 60-årsdag den 8.juli ble feiret i flere etapper sommeren 2004.

Til venstre ser vi Georg Blindheim fra teknisk seksjon i Fylkesforeningen på hytten til Monrad på Osterøy.

Klikk her for videoklipp av hilsen.

Monrad fikk bl.a. en rose fra Klubben på Breistein og kort med hilsen fra fagforeningsmedlemmer.

Gjennom årene som tillitsvalgt har han vært gjennom en rekke omstillingsprosesser sammen med medlemmene.

Han hadde også fått hilsen og gaver fra flere foreninger og organisasjonsledd som har satt pris på hans innsats gjennom årene.

Etter at store og små gratulanter hadde fått god bevertning på Osterøy, ble det også tid til en smule fiske- instruksjon på bryggekanten.

Med bistand fra fagforbunds- medlemmer ble det dradd på land en torsk som avrunding på et trivelig besøk.

Vi gratulerer Monrad så mye med dagen og takker for besøket på hytten.


FIN SOMMERFEST I 2004

Store og små koste seg med krabbeklør og takket to tillitsvalgte aktivister som ønsket velkommen til sommerfest ved Habiliteringstjenesten.

Sommerferien nærmer seg, og det er tid for en

Sommerfest.

Vi har i år tenkt å invitere på korgfest hvor alle bidrar med å ha litt med til koldtbordet.

Den enkelte tar med seg det den måtte ønske av drikke. Komiteen vil holde kaffe, rundstykker og salat.

Blir Randi S. kveldens dj ?

Alle bidrag for underholdning taes i mot med glede.

Invitasjonen vil også bli sendt til ansatte i permisjon, vikarer, sykemeldte, pensjonistene og teknisk avdeling.

Sted: Døgnavdelingens bakgård (hestestallen) Fredag 2 juli kl. 18.30

Med hilsen festkomiteen: Ørjan, Randi S, Åse T, og Kari.

Påmeldingsfrist til Ørjan innen 23. juni.


Historien viser: