Handlingsplan - møte- og arbeidsplaner for Klubben, Fagforbundet Habiliteringstjenesten, Breistein. 2012 - telefon 9007 8261 (Foreløpig plan)


MØTER - Klubbmøter 2012/13 Husk seksjons og medlemsmøter


August Fagforbundslunsj for medlemmer

onsdag 29.august, Breistein

September Klubbstyremøte-økonomisaker m.v
Oktober Felleskonferanser
November Klubbstyremøte/Au

Husk julemøte -Fylkesforeningen

Desember JOLEKLUBBMØTE M/SILD,

onsdag 19.desember,Breistein

Januar 2013 Klubbstyre/au-onsdag 16.januar kl 11.30

Årsklubbmøte onsdag 30.januar kl 11.30


Januar 12 Årsklubbmøte onsdag 25.januar
Februar Klubbstyremøte tirsdag 28.feb. kl 11.00

Klubbmøte  onsdag 29.februar, kl 11.30

Mars Klubbstyremøte onsdag 28.mars. kl 11.00
April Klubbmøte onsdag 18.april Kl 11.30
Mai Fellesarr./Klubbstyremøte 9.mai kl. 11.30
Juni Klubbmøte/sommermøte omlag 15.juni.


August Møte om kommunevalget 2011,

tirsdag 30 august, Fylkesbygget

Fagforbundslunsj for medlemmer

onsdag 31.august, Breistein

September Klubbstyremøte-økonomisaker m.v
Oktober Klubbstyremøte

Fagforbundslunsj for medlemmer

onsdag 26.oktober, Breistein

November Klubbstyremøte/Au, onsdag 23.nov.
Desember JOLEKLUBBMØTE M/SILD,

onsdag 14.desember kl.11.30


Januar 2011 Fagforbundslunsj for medlemmer

Årsplanlegging valg m.v.- Breistein

onsdag 26.januar kl.11.30

Februar - Tema:

-saker under arbeid -kompetanseregistrering

- ubesvarte henvendelser

onsdag 23.februar kl. 11.30

Mars - Tema:

-seniorpolitikk - IA-arbeid-arbeidsmiljø

onsdag 30.mars kl. 11.30

April - Tema:

-tariff- lokale forhandlinger-1.mai markering

(markering med Georg utsatt til mai-møte)

Mai -Tema:

onsdag 25.mai kl 11.30

-markering med Georg

-tariff m.v

Juni Møte i Hordaland Fylkesforening kl. 16.00 tirsdag 14. juni

-Sommermøte Klubben Breistein onsdag 29.juni kl 11.30MØTER - Klubbmøter 2.halvår 2010 - Husk seksjons og medlemsmøter

september Fagforbundslunsj for medlemmer

onsdag 1.september kl 11.30

-bl.a. halvårsplan, Breistein

oktober Fagforbundslunsj for medlemmer

onsdag 20 oktober kl 11.30

-bl.a. gjennomgang av ny lønn

november Fagforbundslunsj for medlemmer

onsdag 24.november kl 11.30

-pensjonsregler

desember Fagforbundslunsj for medlemmer

onsdag 15.desember kl 11.30

-jolelunsjmøte med beretning/plan-forslag


MØTER - Klubbmøter 1.halvår 2010 - Husk seksjons og medlemsmøter

Januar 2010 Fagforbundslunsj for medlemmer

Årsplanlegging m.v.- Breistein

onsdag 13.januar kl 11.30

Februar onsdag 24.februar kl 11.30 - Tema:

-saker under arbeid - ubesvarte henvendelser

Mars onsdag 17.mars kl 11.30 - Tema:

-seniorpolitikk

April onsdag 14.april kl 11.30 - Tema:

-tariff/pensjon

Mai onsdag 12.mai kl 11.30 -Tema:

-kvalifisering/videreutdanning

Juni -onsdag 16.juni kl 11.30

-Sommermøte-arbeidsplan for høsten 2010


MØTER - Klubbmøter 2.halvår 2009 - Husk seksjons og medlemsmøter

august Klubbstyremøte-plan 2.halvår-09

torsdag 27.august (planforslag)

september Fagforbundslunsj for medlemmer

Breistein onsdag 16/9 - kl 11.30

Medlemsmøte HFF-693 24/9

oktober Fagforbundslunsj for medlemmer

Breistein onsdag 28/10 - kl 11.30

november Fagforbundsuke med kake uke 45

Fagforbundslunsj for medlemmer

Breistein onsdag 25/11- kl 11.30

desember Medlemsmøte HFF-693     1/12

Jolelunsj for medlemmer

Breistein onsdag 9/12- kl 11.30


MØTER - Klubbmøter 1.halvår 2009 - Husk seksjons og medlemsmøter

Januar 2009 Fagforbundslunsj for medlemmer

Årsplanlegging m/valg - Breistein

tirsdag 27. januar kl. 11.30

Februar Felles medlemsmøte på Nordås

tirsdag 3.februar kl 14.30

Mars Fagforbundslunsj for medlemmer

tirsdag 31.mars kl 11.30 - Breistein

April Medlemsmøte Fylkesbygget

tirsdag 28.april kl 16.00 Sentrum

Mai Fagforbundslunsj for medlemmer

mandag 18.mai kl 11.30 Breistein


MØTER - Klubbmøter 2.halvår 2008 - Husk seksjons og medlemsmøter - 4.desember 08

august Fagforbundslunsj for medlemmer

tirsdag 19.august-08 kl. 11.30 - 12

september Fagforbundslunsj for medlemmer

tirsdag 16.september-08 kl. 11.30 - 12

oktober Fagforbundslunsj for medlemmer

torsdag 23.oktober - 08 kl. 11.30 - 12

november Fagforbundslunsj for medlemmer

fredag 28. november (Pensjonsberegning)

desember Jole-lunsj på Breistein - Sildebord

torsdag 18.desember kl. 11.30

bl.a. møteplan for 2009

(utsatte og nye saker innen heltid/deltid, stipend, pensjon, lønn/statistikk)


MØTER: Klubbmøter 2008

     

- torsdag 7.februar kl. 11.30 -12.00 Fagforbundslunsj for medlemmer med juce, kaffe, te, scones, mv. Gjennomgang av bl.a. arbeids-planer for 1.halvår 08.
  - torsdag 6.mars kl. 11.00 - 12.00 Klubbmøte starter med enkel bevertning på Breistein. Gjennomgang av bl.a tariffoppgjør og møteplaner m.v for 2.kvartal.

- torsdag 3.april-08 kl. 11.30 -12.00 Fagforbundslunsj for medlemmer med juce, kaffe, te, scones, mv. Gjennomgang av arbeids-planer m.v.

-torsdag 29.mai - TARIFF

-torsdag   5.juni - SOMMERLUNSJ

(utsatte og nye saker innen deltid, stipend, lønn/statistikk)