Info til 2.kvartal 2013   Klubben på Breistein   Møte- og arbeidsplaner for 1.halvår er                                                                                            under overføring til historiesidene

Fagforbundet

Hordaland Fylkes-forening

Fagforbundet

Helse Bergen


LES DET LOKALE "UKEBLADET"  HER


Handlingsplan

-her er lenke: vestlandsheimen-museum.net


Her er nettberetning for 2012. Her er beretninger for 2005, 2006 , 2007 , 2008 , 2009 , 2010 , 2011

Fredag den 17.juni ble 10-års- dagen for Fagforbundet og Hordaland Fylkesforening markert på Breistein kl 12.
Vi ser her kontor- og helsearbeidere fra ulike arbeidsområder starte med oppdelingen av den fine markeringskaken fra Fylkes- foreningen.

Etter at alle hadde fått en bit i lunsjen på dagtid, ble omlag halve kaken videreført til kveld- og natt arbeidere i turnus.

På Breistein er det medlemmer både fra HFF, Fagforbundet Helse- Bergen og FO.

Alle var enig om at det var en usedvanlig god kake og medlemmer takket for også for ryggsekker.

Lederen i Hordaland Fylkes- forening, Sissel Reigstad, takker for tilbakemelding fra Breistein.

Hun minner om at hun kan kontaktes på telefon 92611396 eller via e-post som vises på bilde av inngangen til foreningskontor i Agnes Mowinckels gate 6.  (Rett over Fylkesbygget)


Les innkalling og nettberetning til 30/1-2013


Godt besøkt julemøte i Fylkesforeningen i 2012. Les mer i ukebladet


LO i Bergen og omland arrangerte fanemarkering/streikesamling på Torgalmenningen i Bergen den 29. mai klokken 1100.

LO Kommune og LO Stat er i streik.

På bilde til venstre ser vi tillitsvalgte fra LO Stat på talerstolen

På bilde til høyre finner vi tillitsvalgte fra Hordaland Fylkesforening som bl.a. organiserer tilsatte i Fylkeskommunen.

På bilde til venstre finner vi aktive medlemmer både fra kommunal og fylkeskommunal sektor.

Her finnes større bilde.


Statlig sektor var også godt representert med medlemmer og tillitsvalgte fra større etater.

Her finnes større bilde.

Fagforbundsleder Jan Davidsen fra Fagforbundet tok i sin tale et kraftig oppgjør bl.a. med lederlønnsvekst.

Her finnes større bilde.

Videoklipp finnes her

På markeringen som samlet over 2000 fremmøtte var det også sang.

Her finnes videoklipp.TIDEN VAR UTE FOR GOGGEN PÅ 

VESTLANDSHEIM-OMRÅDET.

FAGFORENINGSKAMERATER MARKERTE

AVSLUTNING PÅ KLUBBMØTE 25.MAI 2011

LES SAKEN I UKEBLADET


Husk årsmøte i Hordaland Fylkesforening.

Les ny innkalling her


Godt årsmøte i klubben på Breistein 26/1-11

Enighet om ny møte- og arbeidsplan for 2011.

Klubbstyre med pensjonistkontakt enstemmig valgt.

Foreløpig referat under arbeid.


Klubben på Breistein sender de beste ønsker for høytiden og det nye året til alle medlemmer og samarbeidspartnere.

Vi minner om årsklubbmøte m/valg onsdag 26.januar 2011.

Les invitasjonen til Jolemøte i klubben her
På klubbmøte 24.november ble Vibeke feiret med hjemmebakt kake i anledning 65- årsdagen.

Mer feiring kan ventes på felles personalmøte i slutten av måneden da Vibeke også går av med pensjon.


Renholdernes dag ble markert med plakat og konfekt mandag 6.desember 2010.

Det var også planlagt markering på Haukeland.

På felles personalmøte ble feiringen av våre jubilerende medlemmer bl.a. markert gjennom kake med Fagforbundslogo.
Fredag 26.november ble det markert minst tre ting, 60-årsdag, 65-årsdag og avgang som pensjonist.

Med Vibeke i sentrum ser vi gamle arbeids- kamerater fra Breistein, med Svein til venstre og Per Magne til høyre.


På Breistein ble det også overrakt bilde med referanse til Fagforbundsaktivitet.

Lokalt finnes flere bilder på rullevisning, og på kommende presentasjon i jolenummeret av klubbens ukeblad.

Leder i Hordaland Fylkesforening, Monrad Reigstad kunne ønske velkommen til full sal på foreningens julemøte 7 og 8 desember 2010.


Hordaland Fylkesforening inviterer til julemøte i desember.

Husk påmeldingsfrist 20.november.

Les hele invitasjonen her

Flere bilder og klipp fra møtedagene i ukebladet

Fagforbundet Helse-Bergen inviterer til debatt om offentlige tjenester.

Les hele invitasjonen her

På klubbmøte den 20. ble bl.a onsdag 24.november vedtatt som klubbmøtedag og onsdag 15.desember som tid for jole-klubbmøte.

Møteplanen justeres i forhold til dette.


Klubben på Breistein viser glimt fra storstreiken 2010 i offentlig sektor.

Likelønnskravet var også viktig i årets 1.mai markering i Bergen.


Vi ser her Ørjan Myrmel og Christopher Beckham i vester under fanemarkering til støtte for streiker våren 2010.

Lo i Bergen og omland inviterte til fanemarkering utenfor Bergen Storsenter fredag 28. mai kl. 11.00.

Det var god oppslutning om markeringen, der også Randi Reese, Fellesorganisasjonen,Torbjørn Reigstad, Norsk Transportarbeiderforbund og Toril Torsvik, tillitsvalgt, NAF avdeling 6 Hordaland/Sogn og Fjordane talte.

Her er klipp fra talen til Torbjørn Reigstad, 2. nestleder i Norsk Transportarbeiderforbund.

Her ser vi tillitsvalgte fra Lo Stat og Norsk Tjenestemannslag som bl.a. organiserer ansatte ved NAV og Universitetet.


Leder Knut Bakken i Fagforbundet Helse Bergen hilser alle kamerater i Fagforbundet som nå er i streik.

Selv om vår forening ikke er ferdig med sine forhandlinger så støtter og samarbeider vi med UNIO som er i streik i Helse-Bergen.

Her ser vi streikevakter fra UNIO mellom sykehusbygg og Fagforbundskontor.

Her ser vi streikevakter utenfor bygget til Hordaland Fylkeskommune.

Fagforbundets Hordaland Fylkesforening har en rekke medlemmer i streik som vanligvis arbeider i dette bygget, samt flere utover i fylket bl.a. på skoler.

Les løpeseddel om KS-konflikten her

Les orientering om streik her

Se videoklipp om streiken her.


LOKALE MEDLEMSMØTER I MAI 2010

Onsdag 12.mai kl 11.30 var det møte i Klubben på Breistein.

På sakslisten sto kvalifisering og fast post om saker under arbeid.

Pensjon, seniorpolitikk og tariffoppgjør ble drøftet.

Det var også betydelig interesse omkring IA-arbeid og organisering av vernetjenesten.

Neste klubbmøte er planlagt til onsdag 16.juni

To seksjoner i Fagforbundet Helse-Bergen hadde gått sammen om invitasjon til åpent medlemsmøte om inkluderende arbeidsliv.

Møtet ble holdt mandag 3.mai på ettermiddagen med innledere fra Arbeidsgiverseksjonen i Helse-Bergen.

Debatten viste at det til tider kunne forventes relativt stor avstand mellom mål i lov- og avtaleverk, og de forhold som møter medlemmene på den enkelte arbeidsplass i helseforetaket.

Kopi av invitasjonen til møtet kan leses her


Bilder fra 1.mai markeringen i Bergen 2010

Det var samlet mange bak årets hovedparole, som var spesielt aktuell grunnet krav til tariffoppgjøret.

Bakover i toget var det også en god parole fra Fagforbundet om rett til heltid. Bilde finnes øverst på klubbsidene

Medlemmer av Fagforbundet Helse-Bergen samles med fane på Tårnplassen i Bergen

Jenter fra Fagforbundet Helse-Bergen med støtte fra Fagforbundet Årstad, tok tunge tak med fanebæring for Fagforbundet Hordaland.


Som vanlig ved dagens program var det tale ved Sophus Pihls grav på Møllendal.

I år ble talen holdt av Marte Mjøs Persen, som her legger ned krans på graven.

Representanter for Norsk Arbeidsmannsforbund talte og la ned krans på graven til stortingsrepresentant Anna Anthoni på Grønneviken.
På Æreskirkegården, Solheim i Årstad var det også tale og krans til minne om falne under 2.verdenskrig


Her ser vi deltakere på klubbens jolelunsj for 2009.

På menyen 9.desember var det egg, sild og makrell.

Flere bilder fra høytiden vil finnes på lokal fremviser.


Se kopi av invitasjon

Videoklipp finner du her  


Fredag 6.november ble kravene til neste års tariffoppgjør servert med kake i lunsjen på Breistein.

Her er lokalt kravnotat og kopi av Fagforbundets skisse til likelønnsarbeid


Klikk her for melding om Spekteroppgjøret 2009


Med gode ønsker for det nye året

minner vi om klubbmøte tirsdag

27.januar 09. Se egen innkalling.


Fagforbundet feiret 5-årsdag tirsdag 17.juni 2008

Litt før kl 11.30 samlet folk seg til lunsj og kake på Habiliteringstjenesten, Breistein.

Kaken fra Fagforbundet ble godt mottatt av folk fra alle organisasjoner.

Klikk her for stort bilde.


Kake i lunsjen på Breistein tirsdag 17.juni 08

Les invitasjonen her


Trivelig møte 17. desember i klubben.

Les innkalling og saker på: jolemøte

Se flere bilder i ukebladet


Et arbeidene utvalg av klubbmedlemmene justerer de foreløpige kravene til tariff- oppgjøret i 2008 på lunsjmøte 25/9-07.

Her er sakslisten for møtet.

Les saken her.


Kontaktutvalget for Fagforbundets foreningene i Helse Bergen har konstituert Bente Pilskog som varaforetakstillitsvalgt .

Hun jobber på Nordåstunet og ble tidligere i år også tillitsvalgt på arbeidsplassen.

Det er fint at en som kjenner hjelpepleiernes arbeidsvilkår fortsatt er med på laget.

Vi gratulerer med valget og håper at Bente kan bidra til at det blir fastere møter mellom Fagforbundets tillitsvalgte på klinikken.


Vara-foretakstillitsvalgt Karin Gaassand er for tiden sykemeldt, men følger opp en del saker så langt hun kan.

Vi ønsker god bedring og vil bidra med bilder til nettsiden for Fagforbundet Helse Bergen, der Karin har gjort et betydelig arbeid.


Vi gratulerer !

Klubben på Breistein hadde møte torsdag 31.mai 07.

Ved møtets åpning fikk Åse R. Thunes en rose som markering av 60-årsdag.

Her finnes bilde fra møtet og sakslisten.

En del av sakene videreføres til andre møter i juni og klubbavisen kommer tilbake med mer omfattende dekning av dette.


Klubben hadde medlems- møte etter møteplanen.

Vi ser her et utsnitt av medlemmene i alle yrkes- grupper.

Les mer om møtet her.


Det går mot slutten av årets tariffoppgjør ved fullføring av de lokale forhandlingene i Helseforetakene.

Noen har betegnet slike forhandlinger som høstens styggeste eventyr, i motsetning til vårens vakreste eventyr om de generelle tilleggene.

Følg med på nettsidene om avslutning av tariffoppgjøret 2006.


Den svenske primusen har tradisjonelt vært en god hjelp for skogens folk.

Vi ser her en mer rafinert utgave som kunne brukes når bedre bakverk skulle fremstilles i grenselandet.


Medlemmer av klubben på Breistein har etterlyst flere bilder av klubblederen.

Vi kan nå dokumentere at han i sommer under fellesferien var i skog og mark på småturer i et av landets mest mytebelagte områder.

Det sies at han følte seg vel tilrette i det som var et sammensatt område av finner på flukt bl.a. fra tvungen militærtjeneste og reisende som ikke hadde det beste forhold til lokale futer.

Under 2.verdenskrig var det også fluktruter i området og det ble sagt at okkupantene ikke likte seg utenfor det sparsomme veisystemet, da man lett kunne komme ut for ulykker.


En nydanning på Fagforbundssiden er de såkalte UTV-ene (Utvalg for tillits- valgte).

Disse organene finnes for tillitsvalgte på arbeidsområder som ikke nødvendigvis har samme administrative tilknytning til Helse-Bergen, og har varierende aktivitetsnivå.


Våren 2006 kom det jevnlige meldinger om utviklingen av et komplekst tariffoppgjør.

Streikevestene ble tatt ut av møllposen og ettersett på størrelse slik at beredskapen var på topp.

Representanter for klubben fulgte nøye med på meldingstjenesten fra LO-stat på NAVO-området


1.mai markering ved Bodil Nesses grav 1.mai 2006 på gravplassen i Åsane.


FEIRINGER PÅ BREISTEIN

VI GRATULERER VIVIANN MED 60-ÅRSDAGEN I APRIL

Gamle og nye tillitsvalgte synes å ha vært ute nattestid og malt på muren i Olav Bjordalsvei.

Men dette var ikke den eneste oppmerksomheten.

Kake ventet på møte over påske, se bilde her.


Fagforbundet på Breistein hadde en gjennom- snittsalder for medlemmene på over 50 år og ingen som var yrkesaktive over 60 år.

Nå kan vi gratulere Vibeke Rongved med 60 års dagen i november.

Les ukebladet om dette.


Med sorg mottok vi meldingen om at nestleder i Fagforbundets klubb på Breistein, Bodil Nesse, var gått bort.

Bodil jobbet en årrekke innenfor HVPU-institusjoner først i Rogaland og siden på Breistein.

Til det siste var hun aktivt med og hadde tillitsverv i Hordaland Fylkesforening.

En god fagforeningskamerat er borte. Savnet er stort.

Våre tanker går spesielt til familie og venner i denne tunge tiden.

        Einar Fredriksen/s

        klubbleder


"Det lysner i skogen på Breistein - VÅRT PÅSKEBILDE HER "

Etter nye justering av arbeidsområder for tillitsvalgte i Helse-Bergen har Knut Inge Olsen fått ansvar for psykiatri/Sandviken fra høsten 2005.

Les mer om tidligere møter og aktiviteter i Helse-Bergen systemet her.

Hordaland Fylkesforening har nylig hatt medlemsmøte i seksjon for kontor og administrasjon.

Les mer om møtet og andre tiltak her.


MELDING OM TARIFFOPPGJØRET - LO-STAT:

Ja i Helse og NRK i 2004

Uravstemningene for områdene Helse og NRK i Navo-oppgjøret er klare. Medlemmene sa ja i begge områder.

I begge områdene måtte partene ha hjelp av Meklingsmannen for å komme fram til et resultat, og i begge områdene foregikk meglingen mange timer på overtid.

Resultatet må imidlertid ha falt i smak hos de medlemmene som deltok i uravstemningene.

I Navo helse sa 92 prosent av de som deltok i avstemningen ja, mens 6,5 prosent sa nei.


HUSK INNLEVERING AV STEMMESEDDEL FOR TARIFFOPPGJØRET MANDAG 28.JUNI 2004

Klubben på Breistein vil advare om at de som ikke bruker stemmeretten vil få streikevaktene på besøk, - og det kan bli en skremmende opplevelse.

Medlemmer som har spørsmål vedrørende avstemningen vil få både svar og bakverk i lunsjen på mandag på Breistein.

Vi håper at flest mulig deltar i behandlingen av tariff-forslaget.

Klubben vil ta opp en del forhold vedrørende mulig streikeuttak i tiden fremover.

Ved Habiliteringsavdelingen har vi medlemmer i samme yrkesgrupper som FO organiserer.

Fellesorganisasjonen varslet streik for sine medlemmer også i døgnavdelingen.

Fagforbundet tok ikke ut medlemmer på døgnavdelingen av hensyn til "liv og helse", og for å unngå trussel om lønns- nemd.

Les mer om tariffoppgjøret i NAVO-Helse på midlertidige sider for AVD.081- Haukeland.

Det virker naturlig å gjennomgå resultatet av tariffoppgjøret i kontaktutvalget for fagforeningene i Helse-Bergen når avstemningsresultatet er kjent.

Vi har også tatt opp behovet for lønnsstatistikk på møte på Haukeland siste uke, og vil arbeide videre med saken.

Monrad Reigstad fyller snart 60 år - torsdag 8.juli 04 - og feiringen av dagen har så smått startet. Les mer om om markeringene på sidene til Fylkesforeningen, og i vårt ukeblad.
Vi ønsker god bedring til nestleder i Klubben Bodil Nesse.Ved sykebesøk på Haukeland fikk hun en rose og hilsen fra arbeidskamerater.


MARKERING MOT STILLINGSKUTT PÅ ALLMØTE

Tillitsvalgte og medlemmer av fagforbundet har reagert sterkt mot ytterligere stillingskutt i Helse-Bergen.

Helseforetakene på vestlandet er underfinansiert og det kuttes nå i stillinger på en rekke avdelinger.

Kravet om styrket finansiering ble også reist i årets 1.mai tog i Bergen.

På allmøte onsdag 5.mai 2004 ble motstanden også klart markert med en rekke protest- plakater under møtet.

Det er også planer om ytterligere stillingskutt i 2005, noe som vil medføre videre forringelse av tilbud og arbeidsmiljø i foretaket.

Direktøren har også truet med at vårens mulige lønnstillegg må trekkes inn gjennom oppsigelser.

Forslag om kutt skal nå behandles i de ulike avdelingene og tillitsvalgte blir innkalt til møter med frister som ikke gir mulighet til vurdering av alternativ

Samtidig med dette kommer arbeids- giverorganisasjonen NAVO med tariff- utspill som bare kan beskrives som en provokasjon.

I denne situasjonen må det markeres både politisk og faglig motstand mot arbeidsgiver gjennom forberedelse til streik.

Når utfallet av denne månedens forhandlinger og drøftinger er kjent kan onsdag 26.mai være en gunstig dag for markering.

Det er nå brudd mellom sentrale parter.

På bildet ser vi en av fagforeningslederne i Helse- Bergen i samtale med direktøren til høyre.

Klikk her for videoklipp fra åpning av møtet og vilkår for nyhets- formidling fra allmøtet.

Ytterligere opplysninger i neste utgave.


ÅRSMØTE I KLUBBEN - FAGFORBUNDET  HABILITERINGSTJENESTEN - BREISTEIN

På møtet 30/3-04 ble bl.a. følgende valgt:  Einar Fredriksen - klubbleder/tillitsvalgt, Bodil Nesse - nestleder/1.varatillitsvalgt , Åse Thunes -2.varatillitsvalgt, Vivian Vetås økonomi/fanekontakt.

Hovedoppgaven fram til sommeren 2004 blir markeringer mot stillingskutt, planlegging av streik og tariffoppgjør.


HAR ENGELSK FAGFORENINGSTRADISJON EROBRET BREISTEIN?

Engelsk te, scones, appelsinmarmelade og elefant-merket kaffe som avrunding av lunsjen !

En gang i måneden samles medlemmer av Fagforbundet i Habiliteringstjenesten til en mer uformell prat og informasjonsutveksling om situasjonen for de ulike yrkesgruppene som er med i klubben på Breistein.

Denne samlingen gir mulighet til spredning av informasjon som skal behandles på lokale medlemsmøter og en direkte mulight for det enkelte medlem til å reise saker som man ønsker skal behandles på kommende møter.

Fagforbundets lokale ledd har nå en rekke seksjoner og styringsorganer å forholde seg til, og det er krevende å holde oversikt over begivenheter.

Det er heller ikke alle som kan delta på kvelds- møter av bl.a. av hensyn til variabel arbeidstid.

Klubben har også medlemsmøte en gang pr måned der lokale saker og meldinger fra andre organisasjonsledd i fylket og Helse-Bergen diskuteres.

Møtene holdes etter arbeidstid og vanligvis frem til kl 18.

Våren 2004 er det naturlig at tariffoppgjør og pensjonsforhold står sentralt.

I første kvartal 2004 oppnevnes det kontakter mot andre organisasjonsledd og seksjoner i Fagforbundet - Hordaland.

Vi håper å kunne formidle informasjon om andre møter og kursvirksomhet.

Møteplanen for klubben finnes på nettsiden.


-nok en ny pensjonist fra Habiliteringstjenesten i 2004

Kake med roser og logo fra Fagforbundet, gave og gode ord fra arbeidskamerater på Breistein.

Siste arbeidsdag for Berit ble markert i lunsjen i Olav Bjordalsvei 8, før hun takket av etter mange års innsats som reinholder for Vestlands- heimen, Hordaland fylkes- kommune og Helse-Bergen.

Det ble også overbrakt hilsen fra tidligere kollegaer på arbeidsplassen.

Etter skjønnsom gaveutvelgelse og innsamling blant ansatte, ble det overrakt en fin vase med tilhørende blomster.

En utenlandstur står for døren som første innslag i pensjonisttilværelsen.

Berit blir også med oss videre som pensjonistmedlem i Fagforbundet.

Hun vil få møteinvitasjoner til klubben og andre arrangementer i Hordaland Fylkes- forening.

Selv om det er leit at folk forsvinner fra arbeidsplassen der de er satt pris på, var det en trivelig stund for arbeids- kameratene.

Vi ser her medlemmer i tre ulike foreninger i hyggelig samtale under avslutnings- lunsjen i januar 2004.


-delta i debatten om årets tariffkrav fra Fagforbundet !

Tegningen fra Norsk Kommune forbunds tidligere fagblad reiser spørsmål om det nye lønnssystemet kan forsvare en solidarisk lønns- og personal politikk.

Uten godt forsvar mot arbeids- givers gjennomføring av urimelige budsjettkutt for helse foretakene kan situasjonen fort bli tilspisset frem mot lønns-oppgjøret i 2004.

Etter god innsats fra bl.a fra flere fagforeninger ble heldøgnstilbudet for pasienter i Habiliteringstjenesten videreført. Men sparetiltakene setter stadig dypere merker i den løpende driften.

Sparer man seg til fant på en ny turnus som blir for "tynn" på utsatte steder ?

Hva med målsettingene i avtalen om inkluderende arbeidsliv når refusjon av sykepenger blir en god inntektspost ?

Sykehusreformen skulle gi oss mer helse for hver krone. Snart to år etter at staten ble sykehuseier, varsles det derimot budsjettsprekker i hundre- millionerklassen, nedbemanning og mindre pasientbehandling .

Lederne som har ansvaret for den tunge jobben, skal ha lønn for strevet. Mens de 19 fylkeshelsesjefene som administrerte sykehusene før reformen hadde en snittlønn på under 500 000 kroner, tjener de nye foretaksdirektørene nå i gjennomsnitt over 800 000 kroner.

Tall Dagbladet har innhentet viser at:

-Halvparten av direktørene for landets 39 helseforetak tjener bedre enn sin egen sjef, helseminister Dagfinn Høybråten, som har en årslønn på 800 000 kroner.

-12 av dem tjener mer enn Kjell Magne Bondevik, som i fjor tjente 975 000.

-Gjennomsnittslønna for de fem regionsdirektørene er på 1,3 millioner.

-Direktørenes gjennomsnittsalder er 50 år.

(omtrent samme aldersgruppe som Fagforbundets medlemmer på Breistein, men ikke helt det samme lønns- og pensjonsnivået)


-julemøte med sild på Breistein - nøktern markering av høytiden i 2003

Medlemmer av ulike seksjoner i Fagforbundet på Breistein samlet til sildebord.

Den sedvanlige førjulskrisen i helseforetakene med ny ned- skjæring, mulige kutt i tilbud, oppsigelser og andre høytids-stemte hilsener fra øvrigheten gir grunnlag for nøktern feiring.

Det er ingen som tror at bud- sjettjulenissen kommer i år.

Selv om Gjest Baardsen fortsatt er lenket til stein i Sogndal finnes det de som håper at det kommer en omfordeling fra de rikeste i landet til de fattigste helseforetakene på Vestlandet.

Men lønner det seg egentlig å beholde småsykehus på Vestlandet ?

Kan det betale seg med medisinsk akuttberedskap ved alle fjorder og fjell når dette er etablert ved Haukeland universitetssykehus ?

Er det lønnsomt å behandle kroniske tilstander i spesialisthelse- tjenesten når primærhelsetjenesten, kommunene og folketrygden tar regningen for manglende innsats ?

Proffe helseforetaksstyrer bestående av folk med styreverv i bøtter og spann kan ikke øde tid på medisinsk etikk og samfunnsmedisin

Her er det bunnlinjen som teller-ikke antall lokale uførepensjoner.

Når budsjettstyring og inntektsføring av syke- pengerefusjoner til drift blir det sentrale, kan andre kjøreregler lett forsvinne.

Rapportering, medbe- stemmelse og utgifter til gjennomføring av HMS- tiltak til beste for ansatte og brukere synes ikke å bli være særlig prioritert i budsjettet for 2004.

Dersom bivirkninger av kutt ikke rapporteres til tilsyns- myndighetene, er det liten grunn til adferdsendring.


Ukebladet var der da vi fikk en ny:

PENSJONIST FRA HABILITERINGSTJENESTEN

Ermynd fikk mange gode ord, samt gaver fra arbeidsplass og ansatte på siste arbeidsdag ved Habiliteringstjenesten.

Etter mangfoldige års arbeid ved Vestlands- heimen Hordaland Fylkeskommune og Helse Bergen ble avslutningen markert torsdag 25.september i Olav Bjordalsvei.

Som tidligere medlem av NKF og nå i Fagforbundet har hun hatt langvarig tilknytning til fagbevegelsen, noe som ble markert med vår rose.

Fagforbundet kunne også for første gang bruke ny logo på kake til ære for vår pensjonist.

Det ble også overbrakt signert hilsen fra tidligere ledelse ved Habiliteringstjenesten og Fylkeskommunen.

Mange ansatte beklaget at service og innsats som Ermynd har bidradd med, både på kontor og kantinesektoren, kan forsvinne som følge av omstillinger innen helseforetaket.

Avslutningen ble imidlertid en trivelig stund for alle som var tilstede og vår pensjonist var glad for markering og gaver.

Ukebladet vil i neste nummer komme med flere bilder fra markeringen, og trykke opp et utvalg bilder. Klikk her for stort bilde.


Møte- og arbeidsplan for Klubben, Fagforbundet Habiliteringstjenesten, Breistein. 1-2.kvartal.07 - telefon 9007 8261 (Foreløpig plan)

- torsdag 26.april-07 kl. 11.30 -12.00 Fagforbundslunsj for medlemmer med juce, kaffe, te, scones, mv. Gjennomgang av arbeids-planer m.v.

- tirsdag 9.januar kl. 15.00 - 17.00 Klubbmøte starter med enkel bevertning på Breistein mellom   Kl. 15 - 16 Deretter gjennomgang av beretning, arbeids-  og møteplaner for 2007.

-HUSK::: ÅRSMØTE FYLKESFORENINGEN ONSDAG 31.JANUAR 2007

- tirsdag 13.februar kl. 11.30 -12.00 Fagforbundslunsj for medlemmer med juce, kaffe, te, scones, mv. Gjennomgang av arbeids-planer.

- tirsdag 20.mars kl. 15.00 - 17.00 Klubbmøte starter med enkel bevertning på Breistein. Gjennomgang av tariffoppgjør og møteplaner m.v for 2.kvartal.


Møte- og arbeidsplan for Klubben, Fagforbundet Habiliteringstjenesten, Breistein. 2.halvår.06

- torsdag 17.august kl. 11.30 -12.00 Fagforbundslunsj for medlemmer med juce, kaffe, te, scones, mv. Gjennomgang av arbeids- og møteplaner for Fagforbundet og Helse-Bergen.

- tirsdag 19.september kl. 15.30 - 17.30 Klubbmøte starter med enkel bevertning på Breistein. Gjennomgang av arbeids-  møteplaner, og tariffoppgjør.

- tirsdag 17.oktober kl. 11.30 -12.00 Fagforbundslunsj for medlemmer med juce, kaffe, te, scones, mv. Gjennomgang av arbeids- og møteplaner.

- tirsdag 14.november kl. 15.30 - 17.30 Klubbmøte starter med enkel bevertning på Breistein. Gjennomgang av møteplaner m.v.

- tirsdag 12.desember kl. 11.30 -12.00 Fagforbundslunsj med jule-sildebord.   Gjennomgang av arbeidsplaner 2007.


Lokal møte- og arbeidsplan for Klubben, Fagforbundet Habiliteringstjenesten, Breistein. 3.kv.05 - 2.halvår 05

(Det er varslet flere møter m.v. i forening og seksjoner innen Fylkesforeningen for høsten. Derfor er det satt opp mindre møter på lokal møteplan.)


- torsdag 11.august 2005 kl 11.30 - 12.00 Fagforbundslunsj for medlemmer med juce, kaffe, te, scones, mv. Gjennomgang av informasjon om møteplaner og fagforbundet i Helse-Bergen

- mandag 15. august 2005 kl 15.15 - 17 Ekstraordinært Klubbmøte Valg - supplering. Breistein.

- torsdag 15. september 2005 kl 11.30 - 12.00 Fagforbundslunsj for medlemmer med juce, kaffe, te, scones, mv. Gjennomgang av informasjon om arbeidsplaner - møter m.v.

- torsdag 20. oktober 2005 kl 16.00 - 18.00 Klubbmøte med enkel bevertning på Breistein.

- torsdag 10. november 2005 kl 11.30 - 12.00 Fagforbundslunsj for medlemmer med juce, kaffe, te, scones, mv. Gjennomgang av informasjon.

- torsdag 15. desember 2005 kl 16.00 - 18.00 Jule-klubbmøte med enkel bevertning på Breistein.


VÅREN 2005

- torsdag 13.januar 2005 kl 11.30 - 12.00 Fagforbundslunsj for medlemmer med juce, kaffe, te, scones, mv. Gjennomgang av informasjon om møteplaner og fagforbundet i Helse-Bergen

- torsdag 27.januar 2005 kl 16.00 - 18.00 Klubbmøte med enkel bevertning på Breistein.

- torsdag 10.februar 2005 kl 11.30 - 12.00 Fagforbundslunsj for medlemmer med juce, kaffe, te, scones, mv. Gjennomgang av informasjon om møte- og arbeidsplaner.

- torsdag 24.februar 2005 kl 16.00 - 18.00 Klubbmøte med enkel bevertning på Breistein. Tema: Særavtaler Helse Bergen

- torsdag 10.mars 2005 kl 11.30 - 12.00 Fagforbundslunsj for medlemmer med juce, kaffe, te, scones, mv. Gjennomgang av informasjon

- torsdag 31.mars 2005 kl 16.00 - 18.00 Klubbmøte med enkel bevertning på Breistein. Tema: Årsmøtesaker -(utsatt til høsten)

- torsdag 14.april 2005 kl 11.30 - 12.00 Fagforbundslunsj for medlemmer med juce, kaffe, og enkel bevertning. Gjennomgang av informasjon, møte- og arbeidsplaner for 2.kvartal.

- torsdag 28.april 2005 kl 16.00 18.00 Klubbmøte med enkel bevertning på Breistein. Tema: Overenskomster

- torsdag 12.mai 2005 kl 11.30 - 12.00 Fagforbundslunsj for medlemmer med juce, kaffe, te, scones, mv. Gjennomgang av informasjon, møte- og arbeidsplaner

- torsdag 26.mai 2005 kl 16.00 18.00 Klubbmøte med enkel bevertning på Breistein

- torsdag 9.juni 2005, 11.30 12.00 Sommerlunsj for medlemmer


Høsten 2004

- torsdag 26.august 2004 kl 11.30 - 12.00

Fagforbundslunsj for medlemmer med juce, kaffe, te, scones, mv. Gjennomgang av informasjon om møte- og arbeidsplaner for høsten.


- torsdag 9.september 2004 kl 16.00 - 18.00

Klubbmøte med enkel bevertning på Breistein. Tema: Tariffoppgjøret


- torsdag 23.september 2004 kl 11.30 - 12.00

Fagforbundslunsj for medlemmer med juce, kaffe, og enkel bevertning. Gjennomgang av informasjon, møte- og arbeidsplaner


- torsdag 7.oktober 2004 kl 16.00 - 18.00

Klubbmøte med enkel bevertning på Breistein. Tema: Organisasjonssaker


- torsdag 21.oktober 2004 kl 11.30 - 12.00

Fagforbundslunsj for medlemmer med juce, kaffe, te, scones, mv. Gjennomgang av informasjon, møte- og arbeidsplaner.


NY MØTEDATO FOR MØTE SOM FLYTTES FRA:

- torsdag 4.november 2004 til:

- torsdag 11.november 2004 Kl. 11.30 til 12


- torsdag 11 - 14.november 2004 Kurs: helse-sosialsektor- eksternt


- torsdag 18.november 2004 kl 11.30 - 12.00

Fagforbundslunsj for medlemmer med juce, kaffe, te, scones, mv. Gjennomgang av informasjon om møte- og arbeidsplaner.


- torsdag 2.desember 2004 kl 16.00 - 18.00

Klubbmøte med enkel bevertning på Breistein. Tema: Budsjett 2005


- utsatt møte: torsdag 16.desember 2004 kl 11.30 HUSK MEDLEMSMØTE PÅ KVELDEN- Hordaland Fylkesforening !

- mandag 20.desember 2004 kl 16.00 - 18.00

Juleklubbmøte med enkel bevertning på Breistein. Organisasjonssaker, arbeidsmiljø, lønnsstatistikk, saker under arbeid, ny møteplan 2005.


SISTE  TILBUD  OM  FAGDAG  HØSTEN 2004 Mandag 13.desember. Se kopi av invitasjon her


Våren 2004


- mandag 28.juni 2004, innlevering av stemmesedler-tariffoppgjør

- torsdag 10.juni 2004, etter arbeidstid på kulturinstitusjon

Hordaland Fylkesforening seksjons/medlemsmøte


- torsdag 27.mai 2004 kl 11.30 - 12.00

Fagforbundslunsj for medlemmer med juce, kaffe, te, scones, mv. Gjennomgang av informasjon, møte- og arbeidsplaner


- torsdag 6.mai 2004 kl 16.00 - 18.00

Klubbmøte med enkel bevertning på Breistein. Tema: Tariff streik info


- fredag 30.april 2004 kl 11.30 - 12.00

Fagforbundslunsj for medlemmer med juce, kaffe, og enkel bevertning. Gjennomgang av informasjon, møte- og arbeidsplaner for 2.kvartal.


- tirsdag 30.mars 2004 kl 16.00 - 18.00

Klubbmøte med enkel bevertning på Breistein. Tema: Årsmøtesaker.


- tirsdag 9.mars 2004 kl 11.30 - 12.00

Fagforbundslunsj for medlemmer med juce, kaffe, te, scones, mv. Gjennomgang av informasjon, møte- og arbeidsplaner.


- tirsdag 24.februar 2004 kl 16.00 - 18.00

Klubbmøte med enkel bevertning på Breistein. Tema: arbeidstidsavtale.


- tirsdag 10.februar 2004 kl 11.30 - 12.00

Fagforbundslunsj for medlemmer med juce, kaffe, te, scones, mv. Gjennomgang av informasjon om møte- og arbeidsplaner.


- tirsdag 27.januar 2004 kl 16.00 - 18.00

Klubbmøte med enkel bevertning på Breistein. Tema: Pensjon, inkluderende arbeidsliv og tariffkrav.


- tirsdag 13.januar 2004 kl 11.30 - 12.00

Fagforbundslunsj for medlemmer med juce, kaffe, te, scones, mv. Gjennomgang av informasjon om møteplaner og fagforbundet i Helse-Bergen


- torsdag 18.desember kl 16 - 18.00

Klubbmøte med sildebord og tema: Organisasjonssaker, lønnsstatistikk , tariffkrav


- onsdag 3.desember kl 11.30 - 12.00

Fagforbundslunsj for medlemmer med juce, kaffe, te, scones, mv. Gjennomgang av aktuell informasjon fra seksjonene og videre planer.


Merknader og forslag om tema for videre møte og arbeidsplan i 2004, inkludert årsmøte i klubben 30/3-2004, kan også sendes til vår nye e-post adresse: breistein@abergen.no  

UKEBLAD - 2004


UKEBLAD -2003

.

INFO  -  NKF - BREISTEIN

HABILITERINGSTJENESTEN


NY PENSJONIST FRA HABILITERINGSTJENESTEN

Etter mange års arbeid på Vestlands- heimen og over 10 års innsats for Habiliterings- tjenesten, går Jorunn Helland av med pensjon etter fylte 62 år.

Siste arbeidsdag blir torsdag 27/2.

På bilde ser vi henne i kjøkkenkroken på kantinen i Olav Bjordalsvei 8 på Breistein.

Under en trivelig sammenkomst sist fredag fikk hun gode ord og gaver fra ledelsen og de ansatte, samt en rød rose fra NKF.

Det er mange faktorer som kan bidra til velferd og trivsel for de ansatte på arbeidsplassen.

En fin kantine som drives med omtanke, kan være et nødvendig pustehull i en hektisk hverdag med økonomi og omstillingspress i tiden fremover.

Hovedavtalens bestemmelser om drøfting, gir rik anledning til utveksling av synspunkter på videre tiltak som kan bedre arbeidsmiljøet, selv om de økonomiske rammene ikke akkurat åpner for subsidiert kaviar og røkelaks til folket.


UKEBLAD - 7- 2003


ÅRSMØTE OG TILLITSVALGTE I  FORENINGEN

Beretning for 2002 og referat fra årsmøtet 2003 er sendt til arbeidsplassene.

Klikk her for utdrag referat

NKF AVD 543

Tidligere tillitsvalgt Trine Grimstad Hjelle har permisjon fra stilling ved Habiliteringsavdelingen, og fikk 6/2-03 en datter.

Vi gratulerer !

Tillitsvalgt for NKF ved Hab-tjenesten, Einar Fredriksen, treffes på telefon 932 55 301 eller via p-søker 96 684 002.

Tidligere tillitsvalgt Kåre Moe har permisjon fra stilling i ambulante tjenester og arbeider pt innen voksenpsykiatrien.

Åse Thunes arbeider ved Habiliteringsavdelingen i Olav Bjordalsvei 29 og er 2.v.tillitsv. ved Hab.tj.

Vibeke Rongved var referent på årsmøtet.

Hun er medlem av det nye styret for Vestlandsheimen personalforening - NKF Avd. 543

Mye av arbeidet i 2002 har vært preget av forsøk på tilpassing av Habiliterings- tjenesten til en sykehus- struktur som neppe var utformet til beste for denne type tjenester....

"If all you have is a   hammer, everything   looks like a nail"

Vi sier ikke mer i dette nummer av UKEBLADET, men kommer tilbake med info om saker under arbeid.

Vivian Vetås til venstre er medlem av styret for personalforeningen.

Bodil Nesse er 1.v.tillits- valgt ved Habiliterings- tjenesten på Breistein og studieleder i foreningen.


UKEBLAD - 6 - 2003

Fredelig årsmøte i Personalforeningen 3.februar 2003

-det var god stemning ved styrebordet i Kantinen på Breistein sist mandag.

På møtet ble bl.a. følgende valgt som tillitsvalgte for Habiliteringstjenesten:

      Einar Fredriksen - tillitsvalgt, Bodil Nesse - 1.varatillitsvalgt , Åse Thunes -2.varatillitsvalgt