FRA VALGKAMPINNSPURT MED MØTER, STANDS OG ROSEAKSJONER - 2007


Lørdag 8.september samlet på nytt Årstad- medlemmer seg til roseutdeling på Sletten.

Majed, Terje og Pål ble godt mottatt som vanlig på senteret.

Kombinasjonen av roser og det nye bydels- programmet var en fin kombinasjon.

Her er lenke til utdrag av program.

Her ser vi kameratene sammen med Einar og Reidun i aktivitet mellom kl 11 til 13 i Årstad Bydel.
Årstad Arbeidersamfunn har ofte vært alene om bydelsmarkeringer, men denne lørdagen var bl.a. de røde også i aktivitet


MARKERINGER I SOLHEIMSVIKEN

Innehaveren av Sveins Grill i Solheimsviken tar gjerne imot en rød rose fra lederen av Årstad Arbeidersamfunn i valgkamp- innspurten.

Ved siden av en kledelig uniformsfarge, vil vi også framheve at Svein har maktet å ta vare på en del bevaringsverdige gjenstander i grillen.

Mange hilsener fra terminalarbeidere som har fått god mat hos Sveins grill før nye arbeids- økter eller møter i Danmarksplass-området.

Valgkampens kraftverk i 2007, Vegard og Einar, ser vi her i og ved den røde bilen.

Kameratene Brudvik og Mikkelsen har gjort sin innsats i roseaksjonen i Solheimsviken.

Etter utdeling av roser i høy-blokkene på Danmarksplass har også Joril Christensen fra sin høye plass på fylkestingslisten funnet tilbake til grunnplanet i "Viken".
Som i tidligere år har kamerater fra AUF også i 2007 aktivt deltatt i valgkampinnspurten for å bringe bevegelsens røde rose til vanlige folk som fortjener en vakker hilsen.


LO PREGER BYENS STORSTUE.

Lo i Bergen har arbeidet for det rød/grønne alternativ i valgkampen og sekretæren kunne åpne møtet på Torgalmenningen med et drivende kulturinnslag fra en lokal gruppe.

Her finner du lenke til kulturinnslag.

Vi kan glede oss over at ingen ustraffet kan forsøker å privatisere byens vannforsyning.

Fagforbundet - Tafo hadde utarbeidet både banner og løpeseddel om mulig privatisering av byens vann.

Der fremgår det følgende:

"Det sittende byråd (Høyre, KRF, Venstre med støtte fra FRP) ønsker å konkurranseutsette Vann og avløpsdriften. Dette kan innebære at et stort privat selskap vil overta driften. Dersom høyrebyrådet får en periode til vil vi få en avklaring på dette i løpet av høsten 2008.

Tar du som bergenser sjansen på dette? Våger du og overlate driften og vedlikeholdet av det viktigste næringsmiddelet vi har til profitt jegere? Den viktigste drivkraften for private selskaper er å få størst mulig overskudd. Det private selskapet vil ønske å ha lavest mulig utgifter til drift og vedlikehold for å få mest mulig fortjeneste på vannforsyningen."

Også valgkampfolk fra høyresiden har funnet veien til arbeiderbevegelsens møter.

Vi ser her to personer som noe skjult viser Høyres valgkamp - foldere til fotografen.


FRA STANDS I ÅRSTAD BYDEL LØRDAG 1.SEPTEMBER 2007

I beste tradisjon forsøker Årstad Arbeider- samfunn å dekke samlingspunkter i Søndre bydel med tilbud om roser og informasjon.

Vi ser her Olga og Mette ved Rema 1000 på Wergeland i innspurten av valgkampen.

Den eneste sterke folkelige reaksjonen som vi ble anmodet om å formidle, var at bom- pengeringen var sosialt urettferdig for mange grupper.

På Sletten senter, inne i butikkområdet, gjorde Siv, Frank, Borghild og Turid en innsats med utdeling av roser.
KRF hadde et telt på plassen mot Slette- bakken skole, der de i kjent stil spredde sitt budskap.


FRA VALGKAMP-START TORGALMENNINGEN

Her finner du videoklipp fra kulturinnslag ved åpningen av torgmøtet.

Roger Pilskog, LO i Bergen: Er godt fornøyd med valgkampen.

For to-tre måneder siden var det ingen som ville tro at vi skulle kunne påvirke den politiske sitsen så mye som vi har gjort, og holder tendensen seg fram til valget på mandag, så holder det akkurat til et maktskifte.

LO i Bergen har engasjert seg svært aktivt i valgkampene med spørsmål til partiene og egen valgavis som ble distribuert sammen med lokalavisa BA. Ifølge Pilskog har avisa blitt godt mottatt og har satt fokus på en del viktige saker

Her finnes utdrag av apell fra Fylkestings- kandidat og Årstad-medlem Jorild Cristensen
På dette torgmøtet var det også lagt vekt på litt underholdning for de minste.


REPRESENTANTSKAPET ARBEIDERPARTIET I BERGEN

Som vanlig før valget fikk Arbeiderpartiet i Bergen besøk fra partiet sentralt.

Her er lenke til klipp fra Kolbergs innledning foran valgeti 2007.

Han understreket også i innledningen at det var en naturlig oppgave for arbeider- bevegelsen å ta opp problemer som folk møtte i forhold til institusjoner og offentlige organisasjoner.

Gjennom debatten ble det understreket at partiet ikke var styrenes, byråkratiets og institusjonenes forsvarer når vanlige folk ble utsatt for urimelig behandling.

Representantskapet i Arbeiderpartiet i Bergen har mange taleføre deltakere som også er opptatt av forvaltningsetikk.

Forholdet mellom de folkevalgte og parti- organisasjonen må fokuseres, slik at saker som blir tatt opp fra grunnplanet blir videreført av partiets folkevalgte representanter.

Representantskapet har en sammensetning som åpner for dette, både organisatorisk og aldersmessig.

Partimedlemmer har adgang til møtene med rettigheter som kan sikre at saker ikke blir glemt.

Vi ser her en av Årstad Arbeidersamfunns yngre medlemmer på talerstolen.

Hun har bakgrunn fra AUF og er nå på bystyrelisten til høstens kommunevalg.


MEDLEMSMØTE OM BARN OG UNGES OPPVEKSTVILKÅR I ÅRSTAD

Her er videoklipp fra debatten om oppvekst og levekår i Årstad, som denne gangen fokuserte på Slettebakken området.

Møtested var Slettebakken skole og møtet var det andre av to møter som skulle danne grunnlag for lokalpolitisk program for bydelen.

Det var enighet om at det måtte gjøres en innsats med yrkesrettede tiltak for langtids- ledige i Årstad.

Representanter fra idretts og kommune- administrasjonen orienterte om det planlagte FYSAK-prosjektet på Sletten.

Det ble i den etterfølgende diskusjonen påpekt at driften måtte innrettes slik at også ungdom fra lokalmiljøet kunne delta på aktiviteter.

Her er lenke til videoklipp med utdrag av debatten om oppvekstmiljø i bydelen.

Det er grunn til å tro at ordførerkandidaten ble bedre kjent med levekårsforskjeller i Bergen og forholdene i bydelen.


FAGLIG/POLITISK SAMLING PÅ TERMINUS MAI 2007

Lederen av Fagforbundet Hordaland, Roger Heimli, åpnet konferansen med å understreke tre forhold:

-det er viktig å arbeide for gjennomføring av mål i Fagforbundets program under valgkampen

-aktivitet må planlegges på arbeidsplassene

-det rød/grønne prosjektet må videreføres lokalt

LO-sekretær Rita Lekang innledet bla. med å si at det ikke er nytt at Lo har oppfordret til å bruke stemmeretten.

Ved årets lokalvalg har man imidlertid vært tydligere på hvordan den bør brukes.

Her er videoklipp fra innledningen.

Frank Aarebrot er professor i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen. Han har siden 1977 vært ansatt ved Institutt for sammenliknende politikk.

Her favner hans faglige virksomhet om forskning knyttet til europeisk politisk utvikling, demokratisering og europeisk integrasjon, undervisning innefor disse emnene og, ikke minst, formidling.

På denne konferansen gjennomgikk han den politiske situasjonen før valget.

Rød/grønne representanter for fylkes og kommuneorganisasjonene merket seg ønske om et mer forpliktende lokalt samarbeid.


MØTE I REPRESENTANTSKAPET, ARBEIDERPARTIET I BERGEN TORSDAG 24. MAI 2007

Representantskapet og bl.a. medlemmer av bystyregruppen var samlet til møte for å høre leder i Fagforbundet Jan Davidsen innlede om:

Hvordan kan vi vinne kommunevalgkampen 2007?

Arbeiderpartiet i Bergen har åpne møter for alle medlemmer og her var det mange tilstede, både tillitsvalgte og medlemmer.

Davidsen, som også er medlem av sentralstyret i Arbeiderpartiet, presiserte at politikken måtte innrettes slik at folk opplevde faktiske forbedringer i hverdagen under den rød/grønne regjeringen.

Spesielt gjelder dette områder som er omfattet av det faglig/politiske samarbeidet.

Se videoklipp fra innledningen her.

Mange deltok i den etterfølgende debatten som favnet over et stort område, bl.a. muligheten til å få markert kjernesaker for arbeiderbevegelsen.

Økte overføringer til kommunene må vises gjennom fattigdomsbekjempelse og styrking av skole og eldreomsorg.

I et innlegg fra Årstad Arbeidersamfunn ble det fremhevet et felles ansvar for dokumentasjon og forbedring av levekår i bydeler i Bergen.

Dette gjelder bl.a. levekårene i Årstad bydel, som ikke har fått del i den gjennomsnittsforbedringen som har skjedd i totalt i Bergen kommune.

Den gamle vitsen om at hvis man hadde hodet i en varm ovn på Kalfaret og beina i en kald kjeller på Løvstakken, så hadde man det i gjennomsnitt bra, var fortsatt aktuell.