Boligdebatt 2013

Her er lenke til nytt bidrag i den nasjonale bolig- politiske debatten

Forfatter: Arild Holt-Jensen


Bolig- og miljødebatt  2010

Puddefjorden er under endring. Store deler av det gamle skipsbygger området planlegges brukt til boligformål.

Ulike aktører har tegnet inn mulige løsninger.

Solheimsvikens kjente fasader forsvinner.

Hva kommer egentlig av til erstatning for det som har vært bygget ?

Hvordan blir prisen og eiendomsforholdene ?

Treffer denne byfornyingen de nåværende innbyggerne på en god måte ?

Langs bybanesporene planlegges det i økende grad ny bebyggelse og på Wergeland synes konsentrasjon om fortetning stor.

Byggeplaner opprører nabolaget og planer forkastes.

Det trengs bolig og planleggingsdebatt i Årstad.

Nyvalgt leder i Årstad Arbeidersamfunn, Arild Holt-Jensen, har gjennom en artikkel om mulig ny boligpolitikk gitt startskuddet til en ny debatt.

Les artikkelen her