Får du vann på møllen når

det gjelder politiske saker ?

Einar Nausdal har vært aktiv

i bydelens politiske utvalg

Gunnvor Sen - aktiv i fag-

forening og arbeidersamfunn

 

Vi har planlagt følgende møter 2006/2007:

 tirsdag 19.desember kl 19.00 -julemøte i Søndre  Bergen (Det sosiale hj.)

tirsdag 16.januar kl 19.00 -årsmøte i Søndre Bergen (Det sosiale hj.)

 

Årstad var en gang egen kommune.

Har du synspunkt som du vil dele med andre ?

Håper du på en ny tid med solidaritet og fellesskap ?


http://abergen.no/alposten

Nå er de lokale bydelsstyrene foreløpig borte for å spare noen kroner. Det svekker lokalt arbeid for bevaring av skole og kultur.


-vi trenger et lokalt politisk verksted i Årstad.

Ved siden av forhold på jobben er fagorganiserte i Årstad også opptatt av lokalmiljø og trygge boligområder.


-vi trenger en lokal møteplass for faglig-politisk arbeid.